Maarup Kirkes Venner         Lokal Agenda 21

M. Kabelsvej 62, Lønstrup, 9800 Hjørring            Tlf. 98 96 01 27  

maarupkirke@has.dk                        http://www.maarupkirke.dk

 

 

Kære ven af Maarup kirke

 

Her følger en lille rapport fra året der er gået…….

 

Affredning af kirken

ü      Trods mange indsigelser valgte kulturminister Brian Mikkelsen i sidste instans at affrede kirken bl.a. med den begrundelse, at kirken ikke var meget anderledes end Trans kirke - en sammenligning, som vi har meget svært med at se. Trans ligger ved Ferring tæt ved en kystskrænt - hvilket er den eneste lighed vi kan se - hvor hele området er sikret med granithøfder.

ü      På mødet i kontaktgruppen[1]  15. maj 2005 var alle enige om, at kirken ikke skulle pilles ned, som planen var, men have lov til at falde, når og hvis den tid skulle komme. En beslutning, som vi nu sætter vores lid til.

ü      På samme møde var alle enige om, at man af hensyn til nedslidning - og ikke af sikkerhedshensyn - af skrænten med 275-300.000 besøgende årligt - skulle sætte en afspærring – vi foreslog en lægte på en lav stolpe - 10 m fra skrænten. DN og SN ville have en tråd opsat, og ville indklage andet forslag til Naturklagenævnet. Tråden blev efterfølgende opsat - en opsætning, som for mange af os virker skæmmende på det smukke udsyn over området - men den har haft sin virkning - de besøgende respekterer afgrænsningen og nedslidningen er minimal nu.

ü      Vort tilbud om at reparere diget har Skov- og Naturstyrelsen stadig ikke givet svar på.

 

Sætningsrevne
Mindesten

ü      Sidst på sommeren 2005 kom der en sætningsrevne ved fællesgraven for de druknede fra ”The Crescent”. Det var årsag til, at mindestenen blev flyttet til det sydvestlige hjørne af kirkegården, hvor der er lavet plads til de gravstene, som har været i fare for at styrte ned ad skrænten. Endnu er der ikke sket et skred på stedet, men jordstykket har sat sig et par meter efterhånden.

               Sammen med Historisk Samfund for Vendsyssel søger vi nu om, at få mindestenen opsat ved siden af ankeret. 

 

Kystsikring

Kystsikring

ü      Omkring påske var kystsikringen ved kirken - igen udsat for hærværk. Rørene er simpelthen fjernet. Det er svært at forstå hvem, der skulle have glæde af en sådan handling, som kan blive til stor skade for kirkens fremtid.

 

ü      Udlægning af ral ved skræntfoden er ikke nået videre i systemet. Fredningsdommeren ønskede ikke at genoptage sagen, og Naturklagenævnet afgørelse kan ikke ankes. Eneste mulighed er trafikministeren, Den mulighed må også prøves.

 

ü      I december 2005 havde trafikministeren inviteret til en kystsikringskonference i Eigtveds Pakhus i København. At vi ikke er de eneste, der har problemer kom tydeligt frem på konferencen, hvor der var deltagere fra hele landet. En af deltagerne kom med det forslag, at der skulle oprettes en kystsikringsfond - en fond, der kunne være med til at udligne, den skævvridning, der også på dette område er i Danmark. 

 

Inventaret

Alterbord og prædikestol

ü      Som vi orienterede om i sidste brev har vi søgt Mårup Menighedsråd om frigivelse af en arv til Maarup kirke på ca. 100.000 kr,  Både de og Provstiet var positive, men Provstiet ville afvente konklusionen af mødet i maj sidste år. Efterfølgende er intet sket. Vi har derfor bedt Menighedsrådet om at rykke for svar.

 

Arrangementer

ü      2005-2006 blev også et år med mange henvendelser og mange fortællinger for grupper, skoler m.v. Mange og meget velbesøgte arrangementer i kirken blev det også til.

Som sædvanlig har vi, når tid og vejr var til det, åbnet kirken i weekender og helligdage udenfor sæsonen. Lønstrup Turistforening har ligesom sidste år ikke ønsket, at det er os, der åbner kirken i sæsonen.

 

Kontingent

ü      Selv om skrænten er rykket tættere vil vi forsat kæmpe for at kirken bevares og udbrede kendskabet til denne betydningsfulde kulturarv i en kommune der netop er blevet udpeget som kulturarvskommune. Fortælleaftener, udstillinger, koncerter med videre vil stadig være med til at skabe liv i og omkring den gamle kirke.

 

ü      Vi  håber, at du/I stadig vil støtte vort arbejde. Kontingentet er uændret min. kr. 50/pr. person. Kan indbetales i Sparekassen Vendsyssel på kt. nr. 9070 15058 04992 eller på vedlagte indbetalingskort. Har du allerede indbetalt, da se bort fra dette.

Husk at skrive fulde navn og adresse på indbetalinger og meld adresseændringer til os. Vi får en del breve tilbage p.g.a. flytninger m.v.

 

Hjemmesiden

ü      Er langt om længe opdateret.

 

Generalforsamling

ü      21. august kl. 19.00 på Lønstrup gamle Skole. Dagsorden ifølge vedtægterne

 

Bøger om Lønstrup

ü      ”Den lille by ved havet”

Sidste forår genoptrykte Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn ”Den lille by ved havet” – skrevet af nu afdøde maler og forfatter Margrethe Loerges i 1977 – 100-året for naturkatastrofen. Margrethe Loerges var en af Maarup kirkes ivrigste støtter og den første, der arrangerede en koncert i kirken – 1972. Det første oplag på 1000 var hurtig solgt, og de næste 1000 godt på vej. Bogen, der koster kr. 148, kan købes i Lønstrup ved Sparekassen Vendsyssel, Spar-købmanden og butik Merete. I Hjørring ved Betty Mogensens og Rossels Boghandel.

 

ü      ”Skudehandleren og spøgelsespræsten”

titlen på en lille bog, som lokalhistorisk forening præsenterede i Maarup kirke den 3. august 2005.  Beretningen er skrevet i 1921 af lokalhistorikeren Severin Sortfeldt. Handlingen bygger på begivenheder og retssager fra 1700-tallet om den kontroversielle præst Poul Friis også kaldet Poul Fryd og skudehandleren Anders Sand fra Skallerup. Bogen koster kr. 75, og kan købes samme steder, som ”Den lille by ved havet”.

 

 

 

Med venlig hilsen

Maarup Kirkes Venner                                                                                                                                                Lønstrup 30. juni 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangementer i Maarup kirke sommer 2006

 

Også denne sommer er der et bredt program i kirken – nogle arrangeret i samarbejde med Lokalhistorisk Forenings for Lønstrup og Omegns projekt ”Kystens digtere, maler og komponister – de kendte og ukendte – amatører og professionelle”.

 

Fortælling, fællessang tidebøn gregoriansk sang mandag den 26. juni kl. 20.30

En aften med musik, fællessang og fortælling om hav, kyst og folk, der traditonen tro afsluttes med tidebøn ved sognepræst Peder Madsen og gregoriansk sang ved lokalt kor

 

Et foredrag om munkevæsen,  ridderordner og middelalderlige tanker ved middelalderarkæolog Jan Simmen torsd. 6. juli kl. 20.00

I en tid, hvor romaner og film har masser af mere eller mindre fantasifulde bud på riddertiden og msåke især tempelridderne vil vi prøve at bringe lidt videnskabelig lys. Dermed ikke sagt at det hverken bliver tørt eller kedeligt af den grund. Tvært imod er "sandheden" ofte mere fantastisk end selv de mest fantasifulde romanfortællinger. Ikke mindst når det bliver levende fortalt i autentiske omgivelser. Med i arrangementet hører kilovise af fund og rekvisitter. Billetter kr. 30 kan købes i Sparekassen Vendsyssel,

 

Halfdan Rasmussen og Michael Slot Pihl søndag den 9. juli kl. 20.00

Halfdan er mest kendt for sine sjove digte, børnerim og vrøvlevers. Men han skrev meget andet end dette. Michael Slot Pihl er dykket ned i Halfdans digtsamlinger og har fundet nogle digte frem, som indeholder lyrisk og poetisk skønhed ud over det sædvanlige.Han har tilsat rytmiske melodier, som stilmæssigt bevæger sig inden for den dansk-svenske tradition med akustisk pop tilsat avancerede harmonier og nogle steer med stænk af bossa, jazz og blues.Dette er blevet til komponisten og sangeren Michael Slot Pihls debut-cd. Michael har tidligere udgivet fem musicals og en bog med Halfdan Rasmussen børnesange samt flere digtsamlinger.

Med Michael Slot Pihl er Louise Møller, og desuden har han taget en af sine tidligere elever Fransisca Bredahl Jensen med. Hun skal synge nogle af Halfdans børnerim.
Billetter kr. 60 (Klub Nordjyske kr. 50) kan købes i Sparekassen Vendsyssel, Lønstrup

 

Fortælling om Lønstrup og Mårup kirke fredag den 14. juli kl. 20.00

En aften med fortælling med fortællinger fra Lønstrups spændende historie fra istid til i dag - om havet, kysten og folket. Desuden fællessang

samt musik og sang ved Jytte Jakobsen og Steen Poulsen

 

Nordiske viser med tilknytning til hav og kystliv – en musikalsk rejse gennem bl.a. Evert Taubes og Niels Hausgaards fantastiske viseverden tirsdag den 18. juli kl. 20

Visesangeren Jan Engervik fra Sørlandet og harmonikspilleren Johan Egdetveit fra Stavanger vil underholde med en musikalsk rejse i Evert Taubes og Niels Hausgaards fantastiske viseverden. Evert Taube har skrevet om alt, og vi elsker det. Jan Engervik er en erfaren fortolker og formidler af Evert Taubes viser, og han har evnen til at få sit publikum med på den spændende musikalske rejse. Jan Engervik har desuden med stor succes oversat flere af Niels Hausgaards viser til norsk. Det er foreløbig resulteret i udgivelsen af to populære cd’er. Billetter kan bestilles i Sparekassen Vendsyssel, Lønstrup kr. 100 (Nordjyske kr. 90)

 

Liv Vester Larsen og Ida Klarskov i Mårup kirke torsdag den 20. juli kl. 20.00

Musik aften med irsk og nordisk musik på violin og guitar

 

Aftensang med Jytte Jakobsen og Steen Poulsen fredag den 11. august kl. 20.00

På 129-årsdagen for den voldsomme naturkatastrofe, der gjorde Lønstrup kendt viden om

 

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

 

Orientering om arrangementer ud over de allerede planlagte kan findes på vores hjemmeside, på opslag i byen, på Kultunaut, Hist og Pist, Radio Hirtshals, Nordjyske Stiftstidende og Vendelboposten.


 

Præsterne i Rubjerg-Mårup

Mangt og meget er fortalt og nedskrevet om Rubjerg-Mårups præster. En blev slået ihjel i sit eget hus af de kejserlige tropper, en blev overfaldet og såret af knivstik af sin embedsbroder. En kunne andet end sit fadervor, idet han fra prædikestolen underviste sin menighed i at danse menuet. En var en meget dårlig økonom, Gik fallit. Vandt 50.000 rigsdaler i lotteriet, for derefter at forspise sig i risengrød og dø. En som en kold vinterdag kom til Rubjerg her fik øje på et par mennesker udenfor den iskolde kirke. For derefter ud af vognen og greb den ene mand i armen og snerrede: ”Hvad vil den gamle abekat gøre her?”. Biskoppen opfordrede ham efterfølgende til at søge sin afsked med pension ellers kunne det være, at det blev en afsked uden pension. Og så var der selvfølgelig den tidligere omtalte Poul Friis, og Peter Christian Zahle - rigsdagsmand og grundtvigianer, om hvem denne lille krønike handler:

 

Stine Høj og præsten

Se, der var for længe siden en kone, der levede ene i et hus. Nej ene var hun egentlig ikke, ikke helt, for hun havde en ko, og hende holdt hun grumme meget af.

     Konen hed Stine Høj, og hvad koen hed - nej, det kommer ikke sagen ved, hvad den hed.

    En dag blev koen syg, og ville ikke spise og stod og hang med hovedet. Stine blev meget ked af det. Hvad skulle hun gøre? Hun kunne ikke hitte på andet råd end at få præsten til at læse over koen.

     Præstegården lå ikke så langt henne, så der gik Stine hen.

     Præsten, pastor Zahle, tog pænt imod hende og hørte noget forbavset på hendes ærinde. selvfølgelig sagde han, at han ikke troede det kunne hjælpe, at han læste over koen. Men hun blev ved at tigge ham om at følge med hjem og gøre det. Og nok er det, det endte med, at han gik med.

     Han var ikke så lidt forlegen ved situationen, da han skulle kurere koen, og Stine måtte love ikke at fortælle andre om det. ”Ja, det forstår sig”, sagde hun, og hun forstod da nok, at præstens trylleord skulle være en hemmelighed. så gik præsten op ved siden af koen og strøg den hen ad ryggen, mens han sagde:

                             ”Her står nu jeg, pastor Zahle,

og stryger dig fra din nakke til din hale,

og gør det ikke gavn,

så gør det heller ikke skade”.

Så gik han hjem, noget forundret over Stines tro til hans evner.

    Om det var Stines tro, eller det var præstens evner, der gjorde det, er ikke let at vide, men i hvert fald kom koen sig, og Stine var vældig taknemmelig.

     Ikke ret længe efter hændte det, at præsten blev syg. Han havde en led (væmmelig) byld i halsen, og den sad så langt nede, at doktoren ikke kunne nå ned til den. Hvis ikke der gik hul af bylden, ville den kvæle præsten. Han lå og pintes et par dage, og det gik hastigt tilbage for ham. For at kunne hvæse en smule luft i sig, måtte han ligge på maven. husholdersken havde en masse døje med at holde folk, der ville se til ham, væk.

     Da det lakkede mod enden med den sølle mand, kom Stine og listede sig ind ad en bagdør og kom ind i sovekammeret til ham uden at blive opdaget. Hun rendte hen til præsten, rykkede dynen ned i fodenden, og skjorten op, og så strøg hun ham over ryggen og sagde:

                     ”Her står nu jeg, Stine Høv (d.v.s. Høj)

                     og stryger dig fra din nakke til din røv,

                     og gør det ikke gavn,

                     så gør det heller ikke skade”.

Der var så meget liv i præsten, at han hørte og forstod, hvad hun sagde. Det fik ham til at le. Så gik bylden i stykker, og præsten kom sig.

Kilde: Espegaard, Arne. ”Eventyr og krøniker på vendelbomål og rigsdansk”. forlaget Vendsyssel 2003

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞

I den tid - 1879-81 -  Peter Christian Zahle var præst i Rubjerg-Mårup var der ofte spøgeri i præstegården. Det kunne have politiske årsager, da det formodede spøgeri altid fandt sted når pastor Zahle var på rigsdagen men aldrig, når han var hjemme. Beboerne var højst utilfredse med hans stadige fravær fra embedet, og spøgefugle fandt på ved hjælp af rumsteren og tændte lys, at forurolige præstefruen og gårdens andre kvinder, for derigennem af få præsten til at blive hjemme hos disse.

I nogle år efter sin bortrejse fra sognet kom Zahle hvert år med familie på besøg i Rubjerg ved Sct. Hans tide. Ved klitfesterne lod han altid uddele sange, som han selv havde forfattet.

 

 

 


 

[1] Nationalmuseet, Lønstrup Turistforening, Ålborg Provsti, Mårup Menighedsråd, Sognepræst Peder Madsen, Danmarks Naturfredningsforening, Vendsyssel historiske Museum, Skov- og Naturstyrelsen Skagen og København og Maarup kirkes Venner